Grex Medical

PneumRX

Repneu on emfyseema -potilaan keuhkon tilavuuden pienentämiseen sekä keuhkokudoksen elastisuuden lisäämiseen tarkoitettu coili (LVRC; Lung Volume Reduction Coil). Nitinoolista valmistetut coilit viedään suoristettuina ohjausvaijerin ja katetrin avulla keuhkon vaurioituneeseen osaan, jossa ne vapautuessaan palautuvat perusmuotoonsa samalla "rypistäen" keuhkokudosta sisäänpäin. Näin paitsi keuhkon tilavuus pienenee saadaan myös jäljellä olevaa elastista keuhkon osaa suhteellisesti isommaksi ja siten myös hyödynnettyä aiempaa paremmin.

Tavoitteena on potilaan hengityksen helpottuminen ja suorituskyvyn parantuminen jopa välittömästi operaation jälkeen. Kun ensimmäinen keuhko on operoitu, seurataan tilannetta yleensä 4-6 viikkoa, jonka jälkeen voidaan toinen keuhko operoida samalla tavalla. Coileja asennetaan keskimäärin 10 kappaletta per keuhko, jolloin yleensä saavutetaan optimaalinen hoitotulos.

Repneu-coileja on toistaiseksi laitettu noin 1800:lle potilaalle maailmanlaajuisesti ja hoitovasteet ovat olleet erittäin lupaavia. Hoitomuodon pitkäaikaistulokset vielä puuttuvat, mutta tällä hetkellä on menossa useita isoja tutkimuksia eri maissa, joista alamme saamaan tuloksia jo tämän ja ensi vuoden aikana.